ΕΛΔΙΑ Α.Ε.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης απορριμμάτων από το 1997. Οι δραστηριότητές της καλύπτουν τον πλήρη κύκλο της διαχείρισης στερεών αστικών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων από τη συλλογή, μεταφορά (logistics), μεταφόρτωση μέχρι και την τελική διαλογή, επεξεργασία, ανάκτηση και προώθηση στην ανακύκλωση. Κάθε τμήμα της Εταιρείας, είναι προσανατολισμένο, στην προστασία του περιβάλλοντος, παρέχοντας την καλύτερη σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας στην περισυλλογή και ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Η ΕΛΔΙΑ δραστηριοποιείται στην ασφαλή και με συνέπεια περισυλλογή και επεξεργασία στερεών αποβλήτων και  ανακυκλώσιμων υλικών στη Βόρεια Ελλάδα. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της ΕΛΔΙΑ περιλαμβάνουν:

 • Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων και μελέτη για την αξιολόγηση των παραγόμενων απορριμμάτων.
 • Εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού για την συλλογή των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σας
 • Αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών
 • Ευέλικτα και εξατομικευμένα οικονομικά προγράμματα
 • Συνέπεια στις προσφερόμενες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της αναπτύσσονται στους παρακάτω τομείς:

 1. Συλλογή απορριμμάτων (ενοικίαση κάδων - ανοικτών – κλειστών, και συμπιεστών απορριμμάτων σε βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες για την συλλογή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων και οικοδομικών υλικών, αποκομιδή απορριμμάτων χωρίς τη χρήση κάδων, με φορτηγό που φέρει μηχανισμό αρπάγης, για συσσωρευμένο όγκο απορριμμάτων
 2. Διαλογή απορριμμάτων (εμπορικών και βιομηχανικών: μέσω της διαλογής των συγκεκριμένων υλικών, γίνεται ανάκτηση χαρτιού συσκευασίας, διαφόρων ειδών πλαστικού και ξύλινων συσκευασιών, Αστικών απορριμμάτων: η συγκεκριμένη διαλογή γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της εταιρίας. Τα υλικά που προκύπτουν είναι:
  • Χαρτόνι συσκευασίας
  • Μικτά χαρτιά (Εφημερίδες, περιοδικά, σχολικά βιβλία κτλ)
  • Χάρτινη συσκευασία χυμών - γάλακτος (ΤΕΤΡΑΠΑΚ)
  • Συσκευασίες αλουμινίου (αναψυκτικά)
  • Συσκευασίες λευκοσιδήρου (κονσέρβες)
  • Συσκευασίες PET
  • Συσκευασίες από PP&PE (απορρυπαντικά κτλ)
  • Γυάλινες συσκευασίες
  • Σκληρά πλαστικά (τελάρα)
  • Μαλακά πλαστικά (Νάϋλον διαφόρων αποχρώσεων)
 1. Δεματοποίηση και προώθηση στην ανακύκλωση. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα υλικά, δεματοποιούνται βάσει διεθνών προδιαγραφών και προτύπων και προωθούνται σε εργοστάσια ανακύκλωσης στην εγχώρια ή διεθνή αγορά
 2. Ανακύκλωση Γυαλιού. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης συμμετέχουμε ενεργά στην αποκομιδή των γυάλινων συσκευασιών, τοποθετώντας ειδικό εξοπλισμό σε επιχειρήσεις που διακινούν μεγάλο όγκο γυαλιού όπως, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Bars, Καφετερίες, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης κτλ..

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ΕΛΔΙΑ περιλαμβάνουν την ανάληψη δράσεων με στόχο:

 • Την απομείωση του συνολικού όγκου απορριμμάτων από υλικά χρήσιμα για ανακύκλωση
 • Την ελάττωση του όγκου απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ, ανταποκρινόμενοι στη συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή απορριμμάτων
 • Την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών που μεγιστοποιούν την αξιολόγηση των υλικών που προκύπτουν από τη διαλογή των απορριμμάτων.

Εκτύπωση  
Image

mainmenu-gr